27/09/2021 00:00
Xem với cỡ chữ

Tiết kiệm 3,282 tỷ USD cho hoạt động xuất nhập khẩu

Theo Tổng cục Hải quan, khảo sát của Tổ công tác liên ngành về Chỉ số giao dịch thương mại qua biên giới năm 2019 và 2020 cho thấy, cải cách thủ tục hành chính, điện tử thủ tục hải quan đã giúp giảm thời gian thông quan hàng hóa, tiết kiệm khoảng 3,282 tỷ USD cho hoạt động xuất nhập khẩu.
Thời gian thông quan hàng xuất khẩu giảm hơn 57 giờ
     Triển khai Nghị quyết 02/NQ-CP về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, trong đó giao Bộ Tài chính chủ trì, chịu trách nhiệm đối với chỉ số giao dịch thương mại qua biên giới với mục tiêu đến năm 2021 tăng từ 10 - 15 bậc. Ngày 27/5/2019, Bộ Tài chính đã thành lập Tổ công tác liên ngành, theo Quyết định 881/QĐ-BTC (bao gồm các thành viên thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, hiệp hội doanh nghiệp…), với nhiệm vụ khảo sát, triển khai các giải pháp nhằm giảm thời gian và chi phí xuất nhập khẩu, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp (DN), nâng cao xếp hạng Chỉ số giao dịch thương mại qua biên giới.      Đến nay, với nỗ lực của Chính phủ và các bộ, ngành, kết quả khảo sát về tổng thời gian trung bình thực hiện thủ tục thương mại qua biên giới (bao gồm thời gian thực hiện các thủ tục tại cửa khẩu và thời gian chuẩn bị hồ sơ) của Tổ công tác liên ngành cho thấy, Chỉ số giao dịch thương mại qua biên giới năm 2019 và 2020 đã được cải thiện rõ nét.
     Theo cách tính của Ngân hàng Thế giới tại Báo cáo Môi trường kinh doanh, đối với hàng xuất khẩu năm 2020 là 38,4 giờ, giảm 57,38 giờ so với năm 2019 (95,78 giờ). Tổng chi phí trung bình thực hiện thủ tục thương mại qua biên giới đối với hàng xuất khẩu năm 2020 là 338 USD, giảm 81,72 USD so với năm 2019 (419,72 USD). Trong đó, thời gian trung bình thực hiện các thủ tục tại cửa khẩu đối với hàng xuất khẩu năm 2020 là 28,3 giờ, giảm 22,58 giờ; thời gian chuẩn bị hồ sơ xuất khẩu là 10,1 giờ, giảm 34,8 giờ so với kết quả năm 2019. Chi phí trung bình thực hiện các thủ tục tại cửa khẩu đối với hàng xuất khẩu là 266,76 USD, giảm 15,52 USD; chi phí trung bình chuẩn bị hồ sơ xuất khẩu là 71,24 USD, giảm 66,2 USD so với kết quả năm 2019.
     Tổng thời gian trung bình thực hiện thủ tục thương mại qua biên giới đối với hàng nhập khẩu năm 2020 là 54,8 giờ, giảm 48,88 giờ so với năm 2019 (103,68 giờ); tổng chi phí trung bình thực hiện thủ tục thương mại qua biên đối với hàng nhập khẩu năm 2020 là 313,17 USD, giảm 256,41 USD so với năm 2019.
Hơn 94% DN hưởng lợi và ủng hộ điện tử thủ tục xuất nhập khẩu
     Theo phản ánh, một trong những nguyên nhân quan trọng giúp DN tiết kiệm được thời gian và chi phí thực hiện các thủ tục thương mại qua biên giới đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là việc điện tử hóa các chứng từ như: các chứng từ kiểm tra chuyên ngành được gửi qua Cơ chế một cửa quốc gia, áp dụng C/O (chứng nhận xuất xử hàng hóa) điện tử… đặc biệt là quy định về nộp chứng từ điện tử trong thực hiện thủ tục hải quan, theo Nghị định 59/2018/NĐ-CP và Thông tư 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính. 
     Trong số các DN trả lời khảo sát có đến 94% DN nhập khẩu và 98% DN xuất khẩu cho biết việc áp dụng chứng từ điện tử đã giúp họ giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hải quan. Các DN cho biết việc nộp chứng từ điện tử thay thế chứng từ giấy đã giúp tiết kiệm nhiều thời gian và chi phí cho việc chuẩn bị hồ sơ cũng như thực hiện thủ tục thông quan như: chi phí in ấn hồ sơ, thời gian và chi phí đi lại của nhân viên làm thủ tục,… Thời gian thông quan nhanh cũng giúp DN đẩy nhanh tiến độ công việc, tiết kiệm được nhiều chi phí hơn.  Bên cạnh đó, việc triển khai hệ thống quản lý giám sát hải quan tự động (VASSCM) giúp giảm thời gian thực hiện các thủ tục giao nhận hàng tại cảng cũng là nguyên nhân giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục thương mại qua biên giới đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.
     Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tổng số tờ khai nhập khẩu năm 2020 của Việt Nam là gần 6,75 triệu tờ khai, tổng số tờ khai xuất khẩu của Việt Nam là gần 6,98 triệu tờ khai. 
     Theo kết quả khảo sát, nếu tính thời gian trung bình thực hiện thủ tục thương mại qua biên giới cho mỗi lô hàng tương ứng với mỗi tờ khai thì năm 2020 các DN xuất nhập khẩu đã tiết kiệm được tổng cộng khoảng 730,4 triệu giờ tương ứng với khoảng 981 triệu USD chi phí gián tiếp và khoảng 2,301 tỷ USD chi phí trực tiếp, tổng cộng tiết kiệm được khoảng 3,282 tỷ USD cho hoạt động xuất nhập khẩu so với năm 2019./.
 
Đào Huyền theo Thời báo Tài chính
Tìm theo ngày :

Khách online:3294
Lượt truy cập: 12778446