28/09/2021 16:06
Xem với cỡ chữ

Ngân hàng Phát triển Việt Nam vận động ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 24/9/2021, Đảng ủy NHPT đã có Văn bản số 220-CV/ĐU gửi các tổ chức đảng thuộc Đảng bộ NHPT, Công đoàn NHPT v/v vận động ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19, nội dung chính như sau:
Thực hiện Công văn số 463-CV/ĐUK ngày 15/9/2021 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) về việc vận động ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 hưởng ứng theo Thư kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc (MTTQ) Việt Nam; tiếp tục hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 và phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, chung lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” do Thủ tướng Chính phủ phát động.
Đảng ủy NHPT đề nghị các tổ chức đảng, đoàn thể, HĐQT/TGĐ nghiên cứu, triển khai một số nội dung:
Đối với các tổ chức Đảng: các cấp ủy Đảng phối hợp với chính quyền thực hiện tuyên truyền, quán triệt tới toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị tích cực hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19, Thư kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và chỉ đạo của Đảng ủy Khối DNTW về việc vận động ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Công văn số 463-CV/ĐUK ngày 15/9/2021, nêu cao vai trò, trách nhiệm tiên phong của Cấp ủy đảng, chia sẻ, đồng hành với các địa phương trong phòng, chống dịch Covid-19; tiếp tục chú trọng phối hợp với các cơ quan trên địa bàn và các chính quyền địa phương trong phòng, chống dịch; tổ chức tiêm vaccine cho người lao động theo quy định.
Đối với Công đoàn, Đoàn Thanh niên NHPT
Triển khai tổ chức phát động đợt thi đua thực hiện hưởng ứng và tích cực tham gia phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, chung lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” do Thủ tướng Chính phủ phát động, đồng thời vận động công đoàn viên, người lao động trong toàn hệ thống NHPT không bị ảnh hưởng nhiều của dịch bệnh ủng hộ mỗi người ít nhất 01 ngày lương hoặc thu nhập. Thời gian cao điểm của cuộc vận động từ nay đến 15/11/2021.
Tổng hợp kinh phí ủng hộ CBVC người lao động NHPT, chuyển trực tiếp về Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, số 46 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội, hoặc qua tài khoản: Tài khoản tại BIDV Chi nhánh Ba Đình số 12610001122666; Tài khoản BIDV Chi nhánh SGDI số 12010000979797.
Đối với HĐQT/TGĐ, Thủ trưởng các đơn vị
Thủ trưởng các đơn vị phối hợp với cấp ủy/Công đoàn các cấp trong hệ thống quán triệt, vận động CBVC trong đơn vị để thực hiện phong trào thi đua đặc biệt đã được Thủ tướng Chính phủ phát động và vận động CBVC trong đơn vị không bị ảnh hưởng nhiều của dịch bệnh, ủng hộ ít nhất một ngày lương hoặc thu nhập theo hướng dẫn của Đảng ủy Khối DNTW.
HĐQT/TGĐ chỉ đạo thực hiện phát động thi đua nhằm khuyến khích, động viên CBVC, người lao động trong toàn hệ thống tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “cả nước đoàn kết, chung sức, chung lòng thi đua, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” đã được Thủ tướng Chính phủ phát động đảm bảo có hiệu quả.
Đảng ủy NHPT đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động NHPT tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phát huy truyền thống tốt đẹp “Tương thân, tương ái”, “Thương người như thể thương thân” của dân tộc, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong công tác phòng, chống dịch, thể hiện trách nhiệm, tình cảm, nghĩa cử cao đẹp của mỗi đơn vị, cá nhân đối với cộng đồng xã hội, tham gia có hiệu quả cuộc vận động ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19./.
HN
Tìm theo ngày :

Khách online:5189
Lượt truy cập: 12971636