29/09/2021 17:29
Xem với cỡ chữ

NHPT tặng giấy khen đối với 05 tập thể và 112 cá nhân có thành tích năm 2020

Ngày 27/9/2021, NHPT đã ban hành Quyết định số 280/QĐ-NHPT về việc tặng giấy khen đối với tập thể cá nhân năm 2020.
Tặng giấy khen đối với 03 tập thể đơn vị và 02 tập thể phòng đã có thành tích đột xuất; được lựa chọn trong số tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, “Tập thể lao động xuất sắc”; nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.
Tặng giấy khen đối với 112 cá nhân tiêu biểu trong số LĐTT, CSTĐCS có phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có thành thích được bình xét trong phong trào thi đua.
Theo Quyết định số 280/QĐ-NHPT
Tìm theo ngày :

Khách online:4401
Lượt truy cập: 12779966