01/10/2021 16:57
Xem với cỡ chữ

VDB và UNDP ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác

Ngày 30/9/2021, Biên bản ghi nhớ hợp tác ký giữa Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) chính thức có hiệu lực.
Do tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, việc ký Biên bản ghi nhớ giữa VDB và UNDP được thực hiện theo hình thức ký luân phiên với đại diện phía UNDP là ông Terence D. Jones, Quyền Đại diện thường trú và đại diện phía VDB là ông Đào Quang Trường, Tổng Giám đốc.
Theo đó, VDB và UNDP hướng tới hợp tác để cùng huy động các nguồn tài trợ quốc tế trong đó bao gồm Quỹ Khí hậu xanh (GCF), Quỹ Hành động Giảm nhẹ Phù hợp Quốc gia (NAMAs) và các nguồn vốn quốc tế khác để thúc đẩy đầu tư vào các lĩnh vực phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu. 
Hai bên sẽ hợp tác trong trao đổi thông tin và các ưu tiên để xác định và lựa chọn các ý tưởng dự án mới trong các lĩnh vực phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu; cung cấp chuyên gia để thực hiện các nghiên cứu, phân tích và đánh giá có liên quan để xây dựng các tóm tắt ý tưởng dự án và/hoặc các đề xuất dự án; và phối hợp tổ chức các hội thảo và hội nghị tham vấn để thảo luận và xác định các giải pháp sáng tạo nhằm tăng cường đầu tư vào ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.
Việc ký kết Biên bản ghi nhớ giữa VDB và UNDP có ý nghĩa quan trọng trong việc hai bên cùng chia sẻ sứ mệnh và nâng cao hiệu quả các nỗ lực phát triển của mình, đặc biệt trong bối cảnh VDB đã chính thức được GCF công nhận trở thành Cơ quan Thực hiện Quốc gia từ 01/7/2021 trong khi UNDP là một trong những tổ chức tiếp cận nguồn vốn GCF thành công nhất tại Việt Nam với 02 dự án đã được phê duyệt với tổng số vốn khoảng 60 triệu USD.
Ban VNN
Tìm theo ngày :

Khách online:22354
Lượt truy cập: 11283712