04/10/2021 12:18
Xem với cỡ chữ

Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá tài sản 02 xe ô tô của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (154/TB-NHPT)

Văn phòng NHPT thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản và tiêu chí lựa chọn như sau:
1. Tên, địa chỉ của đơn vị có tài sản:
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam 
- Địa chỉ: Số 25A Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.
2. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 01xe 12 chỗ Toyota Hiace và 01 xe 5 chỗ Ford Escape, mức giá khởi điểm bán đấu giá (giá chưa bao gồm thuế VAT và các loại thuế, phí khác) như sau:
- Xe ô tô Toyota Hiace biển kiểm soát 31A-4762, năm đưa vào sử dụng 2000: 9.000.000 đồng (Chín triệu đồng).
- Xe ô tô Ford Escape biển kiểm soát 37A-2169, năm đưa vào sử dụng 2005: 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng).
3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:
Mọi tổ chức đấu giá tài sản phải đảm đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016, cụ thể như sau:
- Có cơ sở vật chất, các trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho hoạt động đấu giá tài sản;
- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
- Có năng lực, kinh nghiệm, uy tín của tổ chức đấu giá tài sản chuyên nghiệp;
- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợptheo quy định tại Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản;
- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản được Bộ Tư pháp công bố.
4. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức phiên đấu giá:
4.1 Thời gian:
Hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo.(Từ ngày 04/10/2021 đến 17h ngày 08/10/2021).
4.2 Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
Phòng Quản trị - Văn phòng NHPT 25A Cát Linh, Đống Đa, TP Hà Nội.
4.3 Hồ sơ đăng ký gồm có:
- Văn bản đề nghị tham gia tổ chức đấu giá tài sản;
- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm của tổ chức đấu giá tài sản trong đó đáp ứng đủ tiêu chí: Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản; Có tối thiểu 04 đấu giá viên đang hành nghề tại tổ chức đấu giá tài sản và đã được đóng bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đầy đủ (cung cấp bản sao thẻ đấu giá viên, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp); Tổ chức đấu giá tài sản có tối thiểu 03 Chi nhánh tại các tỉnh thành khác trên cả nước (Cung cấp bản sao giấy đăng ký kinh doanh/ hoạt động để chứng minh).
- Phương án đấu giá khả thi hiệu quả;
- Bảng chào phí thù lao dịch vụ đấu giá tài sản.
Lưu ý: Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được lựa chọn.
Tìm theo ngày :

Khách online:5218
Lượt truy cập: 12971670