04/10/2021 00:00
Xem với cỡ chữ

Đảng bộ Cơ sở Chi nhánh NHPT Khu vực Gia Lai - Kon Tum tham dự Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021

Ngày 01/10/2021, Đảng ủy Khối các Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Gia Lai tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021.
          Dự Hội thi có đại diện của trên 154 TCCS đảng thuộc Đảng bộ.
Đồng chí Lê Thị Kim Tánh, Phó bí thư Chi bộ 1 trực thuộc Đảng bộ Chi nhánh, tham gia Hội thi và đạt giải Ba báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021
     Sau khi thẩm định, chấm đề cương tham gia, Ban tổ chức Hội thi đã chọn ra 10 tổ chức cơ sở Đảng được vào vòng chính thức tham gia Hội thi.
Thông qua Hội thi, giúp cấp ủy các cấp nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, của công tác tuyên truyền miệng, từ đó tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, tinh thông về chuyên môn nghiệp vụ và sâu sát cơ sở.
     Kết quả, đại diện Đảng bộ Cơ sở Chi nhánh NHPT Khu vực Gia Lai - Kon Tum đã đạt giải Ba Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021. 
 
LTKT – CN.VDB KVGiaLai-KonTum
Tìm theo ngày :

Khách online:4604
Lượt truy cập: 12970862