07/10/2021 16:02
Xem với cỡ chữ

Tạp chí HTPT thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản và tiêu chí lựa chọn (158 /TB-HTPT)

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá
- Tên người có tài sản đấu giá: Tạp chí Hỗ trợ phát triển
- Địa chỉ: 25A Cát Linh, phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội. 
2. Tên tài sản đấu giá, giá khởi điểm của tài sản đấu giá
2.1. Tên tài sản, số lượng, chất lượng tài sản đấu giá: Tài sản cố định thanh lý của Tạp chí HTPT là xe ô tô con đã qua sử dụng, màu trắng, nhãn hiệu Toyota Cressida, sản xuất tại Nhật Bản, năm sản xuất 1994, biển kiểm soát 31A-3069, số máy 3873381, số khung 7034572. Giấy đăng ký xe số 0054175 do Công an thành phố Hà Nội cấp đăng ký ngày 04/8/2006 đứng tên Ngân hàng Phát triển Việt Nam.
2.2. Giá khởi điểm: 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng). Giá khởi điểm không bao gồm thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật, các chi phí khác có liên quan và người trúng đấu giá phải chịu các khoản chi phí này (nếu có). 
3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Tổ chức đấu giá tài sản phải đáp ứng các tiêu chí theo quy định tại Khoản  4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016, cụ thể như sau:
- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho hoạt động đấu giá tài sản;
- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
- Có năng lực, kinh nghiệm, uy tín của tổ chức đấu giá tài sản chuyên nghiệp;
- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ tư pháp công bố;
- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp theo quy định tại Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tìa sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản.
4. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức phiên đấu giá:
4.1. Thời gian: hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo.
  4.2. Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
Phòng Hành chính - Tổng hợp, Tạp chí Hỗ trợ phát triển .
Địa chỉ: 185A Giảng Võ, phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội. 
Thông tin liên hệ: Đoàn Thị Thanh Nữ; SĐT: 0983754180.
4.3. Hồ sơ đăng ký gồm có: 
- Văn bản đề nghị tham gia tổ chức đấu giá tài sản;
- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm của tổ chức đấu giá tài sản trong đó đáp ứng đủ tiêu chí: Có tối thiều 03 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản; Có tối thiểu 05 đấu giá viên đang hành nghề tại tổ chức đấu giá tài sản và đã được đóng bảo hiểm trách nghiệm nghề nghiệp đầy đủ (cung cấp bản sao thẻ đấu giá viên, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp); 
- Phương án đấu giá khả thi hiệu quả;
- Bảng chào phí thù lao dịch vụ đấu giá tài sản.
(Lưu ý: Không hoàn trả hồ sơ đối với các trường hợp không được lựa chọn)
Tìm theo ngày :

Khách online:5163
Lượt truy cập: 12971584