11/10/2021 10:25
Xem với cỡ chữ

Sở Giao dịch II - NHPT Việt Nam lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá tài sản (cv 736/NHPT.SGDII-TDI)

Với nội dung như sau:
1/ Thông tin về tài sản thẩm định giá: 
Tài sản thẩm định giá là Quyền sử dụng đất của 11 thửa đất có Tổng diện tích là 9,74 hecta tại xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cụ thể như sau:
 
2/ Mục đích thẩm định giá:
Xác định giá trị tài sản làm cơ sở xác định giá khởi điểm để thực hiện bán đấu giá tài sản bảo đảm.
3/ Tiêu chí lựa chọn tổ chức thẩm định giá: 
Đủ điều kiện hoạt động theo qui định của pháp luật về thẩm định giá và có tên trong danh sách các Doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản do Bộ Tài chính công bố tại thời điểm hiện hành;
Doanh nghiệp được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá theo qui định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Doanh nghiệp được lựa chọn là doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm, năng lực, tiến độ, chất lượng dịch vụ và có chi phí thấp hơn.
4/ Yêu cầu hồ sơ đăng ký:
- Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp.
- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.
- Thư chào giá và các cam kết khác của doanh nghiệp (nếu có).
Hồ sơ đăng ký phải trong phong bì được niêm phong đóng dấu của Công ty và được ký bởi người đại diện.
5/ Thời gian, địa điểm, hình thức nộp hồ sơ:
- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký là 10 ngày làm việc (theo dấu bưu điện) kể từ ngày Thông báo được đăng trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (Website: www.vdb.gov.vn)
- Địa điểm nhận hồ sơ: 
+ Sở giao dịch II - Ngân hàng Phát triển Việt Nam, số 229 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
+ Điện thoại: (028) 38 250 060 (số máy lẻ 121). 
- Hình thức nộp hồ sơ: Nộp qua đường bưu điện.
Ghi chú:  Sở Giao dịch II sẽ có văn bản thông báo kết quả cho doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn, những doanh nghiệp không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, Sở Giao dịch II không hoàn trả hồ sơ đối với những doanh nghiệp không được lựa chọn.
Tìm theo ngày :

Khách online:3444
Lượt truy cập: 12969240