11/10/2021 15:25
Xem với cỡ chữ

Chi nhánh NHPT KV Phú Thọ - Yên Bái lựa chọn nhà thầu theo phương thức chào hàng cạnh tranh rút gọn (235/TB-NHPT.PTH-YBA)

Gói thầu: “Mua sắm, lắp đặt mới 01 máy phát điện công suất 30 KVA”, cụ thể như sau:
1.Tên gói thầu: Mua sắm, lắp đặt mới 01 máy phát điện công suất 30KVA
2. Nguồn vốn thực hiện: Vốn Quỹ ĐTPT của NHPT Việt Nam
3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn
4. Bản yêu cầu báo giá gói thầu trên được phát hành miễn phí; bắt đầu từ lúc 10 giờ 00 ngày 11/10/2021 đến trước 10 giờ 00 ngày 15/10/2021 (trong giờ hành chính) tại Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Khu vực Phú Thọ - Yên Bái, địa chỉ: Số 1500, đường Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, điện thoại 0210 3845 227; fax 0210 3848 700.
5. Địa chỉ nhận yêu cầu báo giá: Phòng Hành chính - QLNS, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Khu vực Phú Thọ - Yên Bái (ông Nguyễn Thanh Hải, số điện thoại 0912 522 673)
6. Thời gian đóng thầu: 10 giờ 00 ngày 15/10/2021
7. Báo giá của các nhà thầu sẽ được mở công khai vào lúc 10 giờ 00 ngày 15/10/2021 tại Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Khu vực Phú Thọ - Yên Bái.
Tìm theo ngày :

Khách online:3701
Lượt truy cập: 12969602