14/10/2021 00:00
Xem với cỡ chữ

Công nhận Danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2020 đối với 19 tập thể đơn vị

Ngày 4/10/2020, Hội đồng quản trị NHPT đã ban hành Quyết định số 286/QĐ-NHPT về việc công nhận Danh hiệu Lao động tiên tiến đối với tập thể đơn vị năm 2020.
     
     Theo đó, công nhận Danh hiệu tập thể lao động tiên tiến năm 2020 đối với 09 đơn vị Trụ sở chính và 10 Chi nhánh, Sở giao dịch:
     Ban Thư ký
     Bộ phận Kiểm toán nội bộ - Ban Kiểm soát
     Văn phòng Công đoàn
     Ban Tổ chức cán bộ
     Ban Vốn nước ngoài
     Ban Kiểm tra giám sát
     Trung tâm xử lý nợ
     Ban Tín dụng 1
     Ban Quản lý rủi ro tín dụng
     Chi nhánh NHPT KV Nam Định – Hà Nam
     Chi nhánh NHPT KV Quảng Nam – Đà Nẵng
     Chi nhánh NHPT Lai Châu
     Chi nhánh NHPT Lào Cai
     Chi nhánh NHPT Nghệ An
     Chi nhánh NHPT Quảng Bình
     Chi nhánh NHPT Sở Giao dịch II
     Chi nhánh NHPT KV Cần Thơ
     Chi nhánh NHPT KV Thừa Thiên Huế - Quảng Trị
     Chi nhánh NHPT Hà Giang
 
Theo Quyết định số 286/QĐ-NHPT
Tìm theo ngày :

Khách online:3410
Lượt truy cập: 12969186