14/10/2021 00:00
Xem với cỡ chữ

Tặng Giấy khen đối với 01 tập thể và 15 cá nhân năm 2020

Ngày 04/10/2021, Hội đồng Quản trị NHPT đã ban hành Quyết định số 287/QĐ-NHPT về việc tặng giấy khen đối với tập thể cá nhân năm 2020.
     Tặng giấy khen đối với Bộ phận Kiểm toán nội bộ - Ban Kiểm soát và 15 cán bộ nhân viên thuộc Ban Kiểm soát, Ban Thư ký
Các cán bộ nhân viên Ban Kiểm soát và ban Thư Ký được tặng giấy khen:
     1. Ban Thư ký HĐQT:
Nguyễn Thị Minh Thuận – CV (Hàm PP)
Nguyễn Thị Phương Thảo – CV
Nguyễn Đình Quân – CV (Hàm PP)
Nguyễn Việt Hải – CV (Hàm PP)
Vũ Đức Trang – CV (Hàm PP)
Thái Thị Trần Lê – CV (Hàm PP)
Nguyễn Xuân Thủy – CV (Hàm PP)
Bạch Vân Anh – CV (Hàm PP)
     2. Bộ phận Kiểm toán nội bộ:
Trần Đức – Phó TB, PT BP KTNB
Phạm Thị Kim Thoa – Kiểm toán viên nội bộ
Nguyễn Thị Hiền – Kiểm toán viên nội bộ
Nguyễn Văn Thư – Kiểm toán viên nội bộ
Trần Đức Kiên – Kiểm toán viên nội bộ
Đàm Thị Hiền Hòa – Kiểm toán viên nội bộ
Hoàng Hữu Trường – Kiểm toán viên nội bộ
Theo Quyết định số 287/QĐ-NHPT
Tìm theo ngày :

Khách online:3592
Lượt truy cập: 12969430