15/10/2021 00:00
Xem với cỡ chữ

THÔNG BÁO: lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện bán đấu giá tài sản 02 xe ô tô của Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Ngày 15/10/2021 NHPT ban hành Thông báo số 164/TB-NHPT về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện bán đấu giá tài sản 02 xe ô tô, nội dung:
     Văn phòng NHPT thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:
     Hết thời hạn thông báo NHPT nhận được 02 hồ sơ tham gia đăng ký của tổ chức đấu giá là:
- Công ty đấu giá hợp danh tài sản Hà Thành Việt Nam - VP giao dịch Tầng 7 số 52 Bà triệu, Hoàn kiếm, Hà Nội.
- Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú - Tầng 3 - Tòa nhà HH2 Bắc Hà, Thanh Xuân, Hà Nội.
     Qua xem xét tiêu chí, hồ sơ năng lực của tổ chức đấu giá NHPT xét thấy tổ chức đấu giá là Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú - Tầng 3 - Tòa nhà HH2 Bắc Hà, Thanh Xuân, Hà Nội đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chí, năng lực và có tên trong danh sách công bố của Bộ tư pháp đối với các tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh các tổ chức đấu giá tài sản theo Quy định của Luật đấu giá tài sản (Thông báo số 2589/TB-BTP ngày 20/8/2021 của Bộ Tư pháp).
     NHPT sẽ lựa chọn và ký hợp đồng với Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú - Tầng 3 - Tòa nhà HH2 Bắc Hà, Thanh Xuân, Hà Nội để thực hiện việc bán đấu giá tài sản 02 xe ô tô của NHPT.
     Ngân hàng Phát triển Việt Nam thông báo để các tổ chức đấu giá tài sản được biết./.
Tìm theo ngày :

Khách online:4274
Lượt truy cập: 12970403