10/11/2021 13:55
Xem với cỡ chữ

Tư duy và cách tiếp cận mới về công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Ngày 9/11, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo chuyên đề: Tư duy và cách tiếp cận mới về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hội thảo thu hút 50 đại biểu tới dự tại Trung tâm Hội nghị quốc tế (Hà Nội), 300 đại biểu là chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế tham gia trực tuyến tại các điểm cầu.
Đây là hội thảo chuyên đề đầu tiên trong số 10 hội thảo chuyên đề thuộc khuôn khổ Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế lần thứ ba về Công nghiệp 4.0 - Industry 4.0 Summit 2021; đồng thời là sự kiện có ý nghĩa quan trọng về chính trị, kinh tế - xã hội, góp phần triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và cung cấp luận cứ cho việc xây dựng mô hình, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 
Tại hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi, phân tích chung quanh những vấn đề về bối cảnh, các xu thế lớn của công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên thế giới và trong khu vực, từ đó nhận diện, đưa ra những tư duy, cách tiếp cận mới về công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Học tập công nghệ, chính sách công nghiệp trên thế giới, các kinh nghiệm quốc tế về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, định hình sự phục hồi hậu Covid-19... Các ý kiến, kiến nghị, đề xuất được tập hợp, làm cơ sở để Tổ biên tập Đề án “Chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” tiếp thu, hoàn thiện Đề án, trình Ban Chấp hành Trung ương vào năm 2022.
P Linh theo nhandan.vn
Tìm theo ngày :

Khách online:5235
Lượt truy cập: 12971691