18/11/2021 14:49
Xem với cỡ chữ

Tiết kiệm chi ngân sách năm 2021 khoảng hơn 20 nghìn tỷ đồng

Theo Bộ Tài chính, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã thực hiện cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách nhà nước năm 2021 theo các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ là khoảng 20,67 nghìn tỷ đồng.
Để cân đối ngân sách trong bối cảnh thu ngân sách chịu tác động tiêu cực, chi ngân sách phát sinh lớn, do đó đã thực hiện triệt để tiết kiệm chi thường xuyên. Năm 2021, các đơn vị ngân sách thực hiện cắt giảm tối thiểu 50% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước còn lại; tiết kiệm thêm 10% kinh phí chi thường xuyên khác còn lại của năm 2021; thu hồi các khoản chi thường xuyên chưa thực sự cần thiết, chậm triển khai...
Theo đó, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã thực hiện cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2021, theo Nghị quyết số 30/2021/QH15 của Quốc hội, Nghị quyết số 58/NQ-CP và Nghị quyết số 86/NQ-CP của Chính phủ, khoảng 20,67 nghìn tỷ đồng (trong đó: ngân sách trung ương khoảng 14,62 nghìn tỷ đồng, ngân sách địa phương khoảng 6,05 nghìn tỷ đồng).
Được biết, trong năm 2020, cũng đã thực hiện cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước còn lại; tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2020, đặc biệt là các khoản chi mua sắm chưa thực sự cần thiết. Các bộ, cơ quan trung ương đã thực hiện cắt giảm, tiết kiệm chi NSNN năm 2020 khoảng 1,5 nghìn tỷ đồng, theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất./.
Đào Huyền theo Vneconomy
Tìm theo ngày :

Khách online:3376
Lượt truy cập: 12778549