23/03/2013 15:00
Xem với cỡ chữ

TÌNH HUỐNG PHÁP LÝ SỐ 7 (Đăng số 75 - tháng 10/2012)

Câu 1: Công ty T thế chấp tài sản để vay vốn tại Chi nhánh B, khi trả hết nợ, Công ty này yêu cầu Chi nhánh B giải chấp tài sản, trong khi đó, Chi nhánh B nhận được yêu cầu của Chi nhánh Đ giữ lại tài sản thế chấp để đảm bảo cho số nợ quá hạn của 2 Công ty con của Công ty T tại Chi nhánh Đ (2 Công ty con này hạch toán độc lập). Vậy Chi nhánh B có được giữ lại tài sản thế chấp của Công ty T theo yêu cầu của Chi nhánh Đ? Anh/chị giải quyết tình huống trên như thế nào để đạt được kết quả tốt nhất?
Câu 2:
Năm 2009, Công ty H ký Hợp đồng thế chấp nhà máy chế biến thủy sản để vay tiền tại Chi nhánh C, sau 3 năm hoạt động, Công ty H cùng với Công ty K (sản xuất cùng ngành nghề, Công ty này chưa vay tại Chi nhánh C) thỏa thuận “góp gạo thổi cơm chung”. Từ đó cho ra đời Công ty HK.
Theo anh/chị, trường hợp này có phải ký lại Hợp đồng giao dịch bảo đảm không (được biết Hợp đồng thế chấp giữa Công ty H và Chi nhánh C vẫn còn hiệu lực)? Tại sao?
Nếu được giao quản lý hồ sơ khoản vay, anh/chị phải làm gì?
 
GIẢI ĐÁP TÌNH HUỐNG PHÁP LÝ SỐ 7
Câu 1: 
Điều 357 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định một trong những trường hợp chấm dứt việc thế chấp tài sản là: “nghĩa vụ đuợc bảo đảm bằng thế chấp chấm dứt”. Do đó, trường hợp Công ty T đã trả hết nợ thì Chi nhánh B phải làm thủ tục giải chấp để trả lại tài sản cho Công ty T. Mặt khác, do Công ty T và 02 Công ty con hạch toán độc lập nên theo quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp thì quan hệ giữa 02 Công ty này với Chi nhánh Đ là quan hệ độc lập, không liên quan đến trách nhiệm của Công ty mẹ. Vì vậy, Chi nhánh B không có cơ sở để giữ lại tài sản thế chấp theo yêu cầu của Chi nhánh Đ.
Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi cho hệ thống Ngân hàng, Chi nhánh B cần phối hợp với Chi nhánh Đ để thuyết phục Công ty T hỗ trợ 02 Công ty con trong việc trả nợ hoặc đồng ý để Chi nhánh B giữ lại tài sản nhằm đảm bảo cho số nợ quá hạn của 02 Công ty con tại Chi nhánh Đ. Bên cạnh đó, Chi nhánh Đ cũng cần tiến hành các  biện pháp cần thiết phù hợp quy định của pháp luật và điều kiện thực tế để buộc 02 Công ty con sớm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ 
Câu 2:
Theo quy định tại khoản 7 Điều 1 Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm thì: “Đối với giao dịch bảo đảm được ký kết trước khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi pháp nhân (sau đây gọi là tổ chức lại pháp nhân), mà vẫn còn hiệu lực thì các bên không phải ký kết lại giao dịch bảo đảm đó khi tổ chức lại pháp nhân”. Như vậy, đối với trường hợp Hợp đồng thế chấp nhà máy chế biến thủy sản giữa Công ty H với Chi nhánh C được ký kết trước khi Công ty H và Công ty K hợp nhất thành Công ty HK mà tại thời điểm hợp nhất, Hợp đồng thế chấp đó vẫn còn hiệu lực thì các bên (Công ty HK và Chi nhánh C) không phải ký lại Hợp đồng giao dịch bảo đảm.
Tuy nhiên, nếu được giao giải quyết trường hợp trên, anh/chị cần phải thận trọng xem xét một cách kỹ lưỡng việc tổ chức lại pháp nhân của Công ty H. Đặc biệt là phải lập cho được biên bản ghi nhận đầy đủ các nội dung về việc kế thừa, thực hiện nghĩa vụ của pháp nhân mới, về giá trị tài sản bảo đảm hiện có, về số nợ gốc, lãi còn phải trả, định kỳ trả và các nghĩa vụ liên quan khác của Doanh nghiệp (pháp nhân mới) với Ngân hàng để tránh phức tạp, rủi ro sau này./.
Tìm theo ngày :

Khách online:1438
Lượt truy cập: 12748059