06/06/2013 00:00
Xem với cỡ chữ

TÌNH HUỐNG PHÁP LÝ SỐ 10 (Đăng Tạp chí HTPT sô 78 - tháng 1/2013)

Một sản phẩm hình thành trong tương lai, khi đăng ký quyền sở hữu cơ quan chức năng yêu cầu ngân hàng cho vay phải “giải chấp” mới đủ điều kiện để đăng ký. Hỏi:
Yêu cầu như vậy có phù hợp với quy định của pháp luật không ?
Nếu vẫn bắt buộc phải có thủ tục giải chấp mới cho đăng ký quyền sở hữu trong trường hợp này ngân hàng nhận thế chấp phải làm thế nào để đảm bảo an toàn và quyền xử lý tài sản vẫn đảm bảo?
 
GIẢI ĐÁP TÌNH HUỐNG PHÁP LÝ SỐ 10
*Theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/07/2005 của Chính phủ (NĐ95) về việc cấp Giấy chứng nhận Quyền sở hữu (GCNQSH) công trình xây dựng thì khi có nhu cầu cấp GCNQSH công trình, tổ chức, cá nhân chỉ cần chứng minh được việc có công trình xây dựng được tạo lập hợp pháp thông qua đầu tư xây dựng hoặc mua bán, nhận tặng cho, nhận thừa kế… Mục 2, mục 3 Nghị định này cũng quy định rõ về hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận, theo đó, khi nộp hồ sơ đề nghị cấp GCNQSH công trình, tổ chức, cá nhân cung cấp đầy đủ các giấy tờ liên quan cho cơ quan chức năng như: Đơn đề nghị cấp GCNQSH công trình; bản sao Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất; bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; quyết định thành lập tổ chức; quyết định phê duyệt hoặc quyết định đầu tư dự án… Thông tư số 13/2005/TT-BXD ngày 05/08/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc cấp GCNQSH công trình cũng giống như thủ tục quy định tại NĐ95. 
Như vậy, các quy định của pháp luật hiện hành đều không bắt buộc phải có thủ tục giải chấp mới được đăng ký quyền sở hữu công trình đối với tài sản hình thành trong tương lai đã hình thành mà chỉ cần cung cấp đầy đủ các giấy tờ chứng minh việc tạo lập công trình là hợp pháp, đồng thời hồ sơ đề nghị cấp GCNQSH công trình đầy đủ theo quy định tại NĐ95 nói trên. Do đó, việc cơ quan chức năng yêu cầu Ngân hàng cho vay phải “giải chấp” mới đủ điều kiện để đăng ký là không cần thiết và mâu thuẫn với các quy định có liên quan.
*Nếu cơ quan chức năng vẫn bắt buộc phải có thủ tục giải chấp mới cho đăng ký quyền sở hữu thì Ngân hàng nhận thế chấp cần yêu cầu khách hàng vay dùng tài sản bảo đảm khác có giá trị tương đương để thay thế trước khi thực hiện việc giải chấp; hoặc cùng khách hàng vay lập cam kết với nội dung: “Việc giải chấp tài sản là theo yêu cầu bắt buộc của cơ quan chức năng để được cấp GCNQSH công trình, không phải đã chấm dứt nghĩa vụ bảo đảm cho khoản vay tại Hợp đồng vay vốn số…/…ngày…tháng…năm…  Khi có GCNQSH công trình, yêu cầu cơ quan cấp giấy chỉ giao cho Ngân hàng nhận thế chấp quản lý và phục hồi hiệu lực của giao dịch bảo đảm trước đó cho đến khi bên vay trả đủ nợ gốc và lãi vay”. Văn bản cam kết này cũng đồng thời gửi trực tiếp (có xác nhận) cho cơ quan cấp GCNQSH công trình để tránh rắc rối, phức tạp về sau.
Tìm theo ngày :

Khách online:4478
Lượt truy cập: 12780079