18/06/2013 00:00
Xem với cỡ chữ

TÌNH HUỐNG PHÁP LÝ SỐ 12 (Đăng số 80 - tháng 3/2013)

Chủ đầu tư dự án T thế chấp nhiều thửa đất để vay vốn đầu tư phát triển khu du lịch sinh thái, trong đó có một số thửa trước đây đã ký Hợp đồng thế chấp tại Chi nhánh Ngân hàng C, đã công chứng nhưng chưa được đăng ký giao dịch bảo đảm vì không đủ điều kiện luật định (Hợp đồng này tạm gọi là hợp đồng A).
Một thời gian sau Chủ đầu tư hoàn tất thủ tục cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất 10 thửa khác trong khu dự án đem thế chấp cho Ngân hàng trên.
Theo anh/chị, lần ký Hợp đồng này chúng ta nên ký với tên gọi là Hợp đồng thế chấp hay Phụ lục Hợp đồng A nói trên? Tại sao? Nếu ký Phụ lục Hợp đồng A thì điều gì có thể xảy ra?
 
GIẢI ĐÁP TÌNH HUỐNG PHÁP LÝ SỐ 12
Về tình huống này, trước hết chúng ta nên xem lại xem thế nào là Hợp đồng và thế nào là Phụ lục hợp đồng. Theo Điều 408 Bộ luật Dân sự hiện hành thì “Kèm theo Hợp đồng có thể có phụ lục để quy định chi tiết một số điều khoản của Hợp đồng. Phụ lục hợp đồng có hiệu lực như Hợp đồng…”
Như vậy, tuy Chủ đầu tư Dự án T trước đó đã có ký Hợp đồng thế chấp nhiều thửa đất để vay vốn nhưng Hợp đồng này chưa được đăng ký giao dịch bảo đảm vì không đủ điều kiện luật định, nên không phát sinh hiệu lực pháp luật. Khi Hợp đồng chính không có hiệu lực pháp luật thì Phụ lục hợp đồng cũng không có giá trị pháp lý. Bởi vậy, khi Chủ đầu tư đã hoàn tất thủ tục, đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất 10 thửa khác trong khu Dự án nói trên, ta nên lập Hợp đồng thế chấp để ký mới đúng, không thể ký Phụ lục hợp đồng. Trong trường hợp này cũng như các trường hợp tương tự khác, nếu ta ký phụ lục Hợp đồng thì bản thân nó đương nhiên không có giá trị pháp lý, tức không làm phát sinh quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia ký kết.
 Cũng cần nói thêm: Cho đến nay vẫn còn không ít người hay nhầm lẫn hoặc theo thói quen thường ký Phụ lục hợp đồng mỗi khi có phát sinh tình tiết mới hoặc có nội dung thay đổi so với Hợp đồng gốc đã ký, ít khi lưu ý để xác định cho đúng trường hợp nào thì dùng Phụ lục, trường hợp nào thì sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với nội dung giao kết và quy định của Pháp luật. Điều đó có thể dẫn đến hậu quả là cơ quan Tài phán sẽ tuyên vô hiệu đối với nội dung không phù hợp đó khi có tranh chấp./.
Tìm theo ngày :

Khách online:2111
Lượt truy cập: 13059285