21/06/2013 00:00
Xem với cỡ chữ

TÌNH HUỐNG PHÁP LÝ SỐ 13 (Đăng Tạp chí số 81 – Tháng 4/2013)

Công ty MK thế chấp 2 căn nhà của nhiều đồng sở hữu vay vốn Tín dụng đầu tư 2 Dự án trồng rừng tại Chi nhánh Đ, ngoài tài sản thế chấp là tài sản hình thành trong tương lai (rừng trồng nguyên liệu thuộc 2 Dự án trên). Theo hồ sơ, các đồng sở hữu 2 căn nhà này có giấy uỷ quyền cho Công ty MK đứng ra ký Hợp đồng thế chấp với Chi nhánh Đ, nhưng thời hạn uỷ quyền chỉ đến thời điểm 15/12/2013.
Đến nay, số nợ gốc và lãi đến hạn trả nhưng chưa trả của 2 DA lên tới hơn 10 tỷ đồng. Chi nhánh Đ đang tích cực đôn đốc Chủ đầu tư DA trả nợ nhưng kết quả chưa khả quan, trong khi rừng nguyên liệu đã bắt đầu khai thác, mới chỉ trả nợ nhỏ giọt, khả năng khó thu đủ từ rừng trồng nguyên liệu này.
Theo Hợp đồng, thì 2 căn nhà thế chấp trên đã đến hạn xử lý, nhưng có ý kiến cho rằng nên yêu cầu các đồng sở hữu gia hạn giấy uỷ quyền về thế chấp 2 căn nhà nói trên, còn trước mắt cần tập trung xử lý rừng nguyên liệu để thu. Theo anh chị phải giải quyết trường hợp này thế nào cho đúng và tránh được tổn thất, rắc rối sau này? Trường hợp này có được gia hạn giấy uỷ quyền không? Tại sao?
 
TRẢ LỜI TÌNH HUỐNG PHÁP LÝ SỐ 13
Trường hợp Công ty MK thế chấp tại Chi nhánh ngân hàng Đ (Chi nhánh) vay vốn tín dụng đầu tư 2 dự án (DA) trồng rừng, gồm: 2 căn nhà thuộc đồng sở hữu của nhiều người ngoài công ty, có giấy ủy quyền nhưng thời hạn ủy quyền chỉ đến thời điểm 15/12/2013 và rừng trồng nguyên liệu (tài sản hình thành trong tương lai). Đến nay số tiền gốc và lãi đến hạn mà Công ty MK chưa trả lên đến hơn 10 tỷ đồng.
Để xử lý phù hợp và có hiệu quả trường hợp trên, Chi nhánh cần thông báo xử lý đồng thời 02 căn nhà thế chấp và rừng nguyên liệu để thu hồi nợ. Trong quá trình xử lý, nếu thấy việc thu hồi số nợ (gốc và lãi) từ rừng nguyên liệu gặp khó khăn, trở ngại không đủ thu, thì Chi nhánh vẫn có cơ sở pháp lý để xử lý 02 căn nhà trong thời hạn ủy quyền của các đồng sở hữu. Đừng để qua khỏi ngày 15/12/2013 (hết hạn ủy quyền) mới đặt vấn đề xử lý sẽ không ổn về mặt pháp lý. 
Để xử lý tài sản thế chấp là 2 căn nhà, Chi nhánh ngân hàng Đ cần tiến hành các bước theo thỏa thuận trong Hợp đồng thế chấp, nếu có hành vi cản trở, bất hợp tác, trì hoãn thì khởi kiện Công ty MK ra tòa án có thẩm quyền trong thời gian còn hiệu lực của giấy ủy quyền thế chấp 2 căn nhà, để yêu cầu phát mãi, thu hồi vốn vay.  
Không nên tiến hành thủ tục gia hạn giấy ủy quyền, tuy luật không cấm nhưng có khả năng các đồng sở hữu sẽ từ chối, khi đó Chi nhánh ngân hàng Đ sẽ “trở tay không kịp” dẫn đến việc xử lý tài sản không trọn vẹn, thậm chí không thể xử lý được./.
Tìm theo ngày :

Khách online:2985
Lượt truy cập: 12777984