24/06/2013 00:00
Xem với cỡ chữ

TÌNH HUỐNG PHÁP LÝ SỐ 14 (Đăng số 82 - Tháng 5/2013)

Năm 2010, Chi nhánh C ký Hợp đồng tín dụng với Công ty M, người ký đại diện là bà Ng - Chủ tịch Hội đồng thành viên và là chủ sở hữu công ty, nhưng trong Điều lệ Công ty cũng như trong Giấy phép kinh doanh thì ông C - Giám đốc được bà Ng thuê - là người đại diện theo pháp luật.
Năm 2013, sau khi rà soát hồ sơ vay vốn, Chi nhánh ngân hàng C mới phát hiện trường hợp trên và tỏ ra lúng túng trong cách giải quyết. Được biết hiện nay, ông C vẫn còn làm Giám đốc Công ty M. 
Vậy theo anh (chị) Hợp đồng đã ký năm 2010 giữa Chi nhánh ngân hàng C với bà Ng có phù hợp quy định pháp luật không? Tại sao?
Nếu không phù hợp thì Chi nhánh ngân hàng C làm thế nào để khắc phục?
 
GIẢI ĐÁP TÌNH HUỐNG PHÁP LÝ SỐ 14
Theo quy định của pháp luật, việc ký kết các loại hợp đồng đối với các tổ chức (pháp nhân) thì chỉ người đại diện theo pháp luật của pháp nhân (người đại diện này có thể do được bổ nhiệm của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc do Điều lệ doanh nghiệp quy định, thể hiện trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) mới có thẩm quyền ký; nếu không trực tiếp ký, phải có văn bản ủy quyền cho người khác ký thay thì hợp đồng đó mới có giá trị pháp lý. Hay nói cách khác, hợp đồng mới phát sinh hiệu lực, bắt buộc các bên thực hiện các quyền và nghĩa vụ đối với nhau. Nếu một trong các bên tham gia ký kết mà tư cách chủ thể không đảm bảo như trên, thì khi có tranh chấp, cơ quan có thẩm quyền sẽ tuyên hợp đồng vô hiệu.
Do đó, đối với trường hợp được nêu trong tình huống pháp lý số 14, rằng bà Ng là chủ tịch Hội đồng thành viên và là chủ sở hữu công ty, nhưng Bà Ng đã giao cho Ông C đại diện theo pháp luật (Điều lệ Công ty cũng như trên giấy phép kinh doanh ghi Ông C - Giám đốc Công ty M - là người đại diện theo pháp luật), mà Chi nhánh C lại ký Hợp đồng tín dụng với bà Ng là không phù hợp quy định pháp luật như trình bày ở trên.
 Để khắc phục điều không phù hợp đó trong trường hợp này, theo chúng tôi, Chi nhánh C nên chủ động trao đổi với ông C, Giám đốc công ty M (hiện vẫn còn tại vị) và bà Ng để thống nhất ký lại hợp đồng sửa đổi hoặc thay thế hợp đồng tín dụng số… đã ký năm 2010 (nếu hợp đồng này vẫn còn hiệu lực). Trong đó, chỉ sửa đổi nội dung người đại diện tham gia ký kết nay là ông C đại diện theo pháp luật công ty, thay cho bà Ng - Chủ tịch HĐTV đã ký trước đây, còn các nội dung khác không thay đổi và là bộ phận không tách rời đối với hợp đồng đã ký số… ngày…tháng…năm 2010. Không nên sửa đổi theo cách bổ sung giấy ủy quyền hay ký lại hợp đồng mới sẽ không chặt chẽ, hợp lý về thời điểm ban hành, có thể phát sinh rắc rối sau này.
Tìm theo ngày :

Khách online:2419
Lượt truy cập: 13059735