19/05/2016 00:00
Xem với cỡ chữ

VDB góp phần thúc đẩy thị trường tài chính phát triển

VDB bắt đầu thực hiện nghiệp vụ phát hành trái phiếu từ năm 2002 với việc phát hành trái phiếu Chính phủ. Với tư cách là tổ chức phát hành đứng thứ 2 nền kinh tế sau Kho bạc Nhà nước, trái phiếu VDB do phát hành có khối lượng lớn, đa dạng về kỳ hạn, lãi suất hợp lý đã tạo ra loại công cụ nợ hữu hiệu và trở thành một loại hàng hóa thiết yếu trên thị trường vốn.

Hàng năm, Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh cho VDB để thực hiện nhiệm vụ tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu. Trên thị trường sơ cấp, giai đoạn 2006-2015, tổng giá trị phát hành trái phiếu VDB đạt hơn 266 nghìn tỷ đồng, bình quân gần 27 nghìn tỷ đồng/ năm, phần lớn đều hoàn thành kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao hàng năm (90%-100%). Tốc độ tăng trưởng trái phiếu VDB đạt bình quân 23%/năm và hiện là kênh huy động chiếm tỷ trọng 70%-80% tổng nguồn vốn huy động của VDB và tăng dần qua các năm. Lãi suất phát hành nằm trong khung lãi suất do Bộ Tài chính thông báo nên luôn đảm bảo 2 yếu tố phù hợp với thị trường và cân đối của Ngân sách Nhà nước.
Đến 31/12/2015, có 288 mã trái phiếu của VDB đang được niêm yết trên thị trường với giá trị trên 127 nghìn tỷ đồng, chiếm 17% tổng giá trị niêm yết thị trường, chiếm 78% giá trị niêm yết trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh. Trái phiếu VDB ngày càng được các nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài quan tâm, góp phần tạo nên sự sôi động trên thị trường trái phiếu Việt Nam.
Xét theo tổng thể nền kinh tế, vốn từ phát hành trái phiếu của VDB đóng góp13% vào tổng vốn đầu tư toàn xã hội, chiếm 4% GDP. Đây là con số khá ấn tượng, khẳng định vị thế của VDB trên thị trường nợ và toàn nền kinh tế. Từ đó, giúp VDB tiếp tục phát huy lợi thế của nhà phát hành trái phiếu bằng cách đa dạng hóa công cụ nợ và mở rộng ra thị trường quốc tế. Trái phiếu VDB cùng với trái phiếu Chính phủ đang dần dần trở thành kim chỉ nam cho thị trường, góp phần gia tăng sự tích tụ tài chính, thúc đẩy sự phát triển của thị trường vốn, đặc biệt là vốn dài hạn.
Là một tổ chức tài trợ phát triển (DFIs), VDB đã tăng cường quan hệ hợp tác với các tổ chức tài chính quốc tế trong khu vực và trên thế giới để huy động thành công 470 triệu USD, với thời hạn tối thiểu 10 năm và được Chính phủ bảo lãnh, có thêm nguồn vốn tài trợ cho nhiều dự án quan trọng quốc gia có tổng mức đầu tư lớn, thời gian hoàn vốn dài như đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Đạm Cà Mau, điện gió Bạc Liêu...
Đối với các tổ chức tín dụng, bên cạnh hoạt động tín dụng thì hoạt động đầu tư vốn mang lại nguồn thu khá lớn, trong đó chủ yếu là đầu tư trái phiếu. Thông qua việc mua trái phiếu, dòng tiền được đẩy mạnh đầu tư vào nền kinh tế, giúp cho các tổ chức phát hành trái phiếu thành công với khối lượng lớn và tiết kiệm chi phí. Đồng thời, đây cũng là kênh giúp các ngân hàng có nguồn bù đắp để chi trả lãi huy động và tạo ra công cụ để dự trữ thanh khoản. Đặc biệt, trái phiếu VDB còn được chấp thuận trong các giao dịch với Ngân hàng Nhà nước nên có tính thanh khoản tốt hơn trên thị trường, góp phần tăng tính hiệu quả đầu tư cho các nhà đầu tư, tạo cho thị trường giao dịch sôi động hơn.
Trong những năm gần đây, các tổ chức tài chính nước ngoài, thông qua hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, đã tăng cường đầu tư trái phiếu của VDB. Quy mô giao dịch của các thành viên thị trường đối với trái phiếu VDB tăng qua các năm. Năm 2015, giao dịch của các thành viên thị trường đạt gần 250 nghìn tỷ đồng, gấp 2,6 lần so với năm 2010.
Ngoài kênh phát hành trái phiếu, VDB còn vay vốn của các ngân hàng thương mại trên thị trường liên ngân hàng. Hạn mức cho vay hàng năm của các ngân hàng dành cho VDB bình quân gần 10.000 tỷ đồng và duy trì khá ổn định, giúp VDB có kế hoạch sử dụng vốn lâu dài. Nguồn vốn cho vay của các ngân hàng thương mại, cùng với các nguồn vốn huy động khác của VDB đã góp phần phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật của đất nước, thúc đẩy hoạt động xuất khẩu, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống.

theo Thời báo Ngân hàng cuối tuần số 80 (3205) ra ngày 19/5/2016

Tìm theo ngày :