24/05/2016 00:00
Xem với cỡ chữ

Phát động phong trào thi đua kỷ niệm 10 năm thành lập

Ngày 20/5/2016 NHPT đã có Công văn số 1729/NHPT-TĐKT v/v phát động thi đua ngắn ngày kỷ niệm 10 năm thành lập NHPT.

Đợt thi đua ngắn này có chủ đề “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao lập thành tích chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập NHPT” . Các đơn vị và các cá nhân là cán bộ viên chức trong chỉ tiêu biên chế và Hợp đồng lao động khoán gọn, các đoàn công tác đôn đốc xử lý thu hồi nợ đều tham gia đợt thi đua này.
NHPT cũng xây dựng các chỉ tiêu thi đua cụ thể đối với từng đơn vị thi đua:
Đối với các Chi nhánh, Sở Giao dịch phải hoàn thành các chỉ tiêu thu nợ gốc, lãi, tăng trưởng tín dụng, thẩm định, thu nợ đối với dự án/khoản vay đã hoạch toán ngoại bảng…
Đối với các đơn vị thi đua Hội Sở chính phải hoàn thành 95% chương trình, nhiệm vụ công tác được giao thuộc lĩnh vực được quản lý…
Tổng Giám đốc kêu gọi các đơn vị, toàn thể CBVC và người lao động trong hệ thống tích cực hưởng ứng với sự nỗ lực cao nhất, quyết liệt thực hiện các giải pháp đã đề ra nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của hệ thống NHPT.

Đào Huyền

Tìm theo ngày :