01/02/2017 00:00
Xem với cỡ chữ

Áp dụng biểu giá chi phí tránh được để tính giá bán điện bình quân năm của các dự án thủy điện năm 2017

Ngày 29/12/2016, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 5106/QĐ-BCT về biểu giá chi phí tránh được năm 2017, Ban Thẩm định thông tin để lưu ý các Chi nhánh về cách tính giá bán điện bình quân năm của các dự án thủy điện theo biểu giá chi phí tránh được. Nội dung cụ thể như sau:

1.    Về biểu giá chi phí tránh được năm 2017
- Biểu giá chi phí tránh được năm 2017 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017.
- Biểu giá chi phí tránh được chưa bao gồm thuế tài nguyên nước, thuế giá trị gia tăng, tiền dịch vụ môi trường rừng. Bên mua có trách nhiệm thanh toán cho Bên bán thuế tài nguyên nước,  thuế giá trị gia tăng, tiền dịch vụ môi trường rừng.
2. Về điều kiện áp dụng: Biểu giá chi phí tránh được năm 2017 áp dụng cho các nhà máy thủy điện nhỏ đấu nối với lưới điện quốc gia đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 7 Thông tư  số 32/2014/TT-BCT ngày 09/10/2014 và Điều 1 Thông tư số 06/2016/ TT-BCT ngày 14/06/2016.
3. Qua đối chiếu với Biểu giá chi phí tránh được năm 2016 ban hành kèm theo Quyết định số 14579/QĐ-BCT ngày 30/12/2015 của Bộ Công Thương, giá mua điện các miền, mùa, giờ không thay đổi. (Biểu giá giữ nguyên như năm 2016). Trong quá trình thẩm định các dự án thủy điện vừa và nhỏ, Chi nhánh căn cứ áp dụng.

Ban Thẩm Định

Tìm theo ngày :

Khách online:4847
Lượt truy cập: 12971195