02/03/2017 00:00
Xem với cỡ chữ

Quy định về định mức sử dụng đất khi xây dựng cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và đào tạo

Trong thời gian vừa qua việc thẩm định tiêu chí về diện tích đất xây dựng các dự án xã hội hóa y tế, giáo dục được căn cứ trên cơ sở Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 và Quyết định số 1470/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.
Hiện Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 01/2017/TT-BTNMT quy định Định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở thể dục thể thao. Đây là một trong những căn cứ pháp lý xác định việc đảm bảo tiêu chí khi thực hiện triển khai các dự án xã hội hóa về y tế, giáo dục. Ban Thẩm định tóm lược một số nội dung chính trong Thông tư này làm cơ sở để các Chi nhánh, Sở Giao dịch khi thực hiện thẩm định các dự án xã hội hóa y tế, giáo dục, cụ thể:
1. Định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở y tế
1.1. Đất xây dựng cơ sở y tế là đất xây dựng các công trình về y tế, bao gồm: Trạm y tế; bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa (cấp huyện, cấp tỉnh, cấp Trung ương); phòng khám đa khoa khu vực; trung tâm y tế dự phòng; bệnh viện y học cổ truyền.
1.2. Định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở y tế theo công trình
1.3. Định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở y tế theo đầu người
Đơn vị tính: m2/đầu người
2. Định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
2.1. Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo là đất xây dựng các công trình giáo dục và đào tạo, bao gồm: Trường mầm non; trường tiểu học; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường trung học cơ sở; trường trung học cơ sở dân tộc nội trú; trường trung học phổ thông; trường trung học phổ thông dân tộc nội trú; trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; trung tâm giáo dục nghề; trường trung cấp nghề; trường cao đẳng nghề; trường cao đẳng; trường đại học.
2.2. Định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo theo công trình:
2.3. Định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo theo đầu người
Đơn vị tính: m2/người
Ban Thẩm định

 

Tìm theo ngày :

Khách online:2146
Lượt truy cập: 13059334