03/04/2017 00:00
Xem với cỡ chữ

Một số nội dung cần lưu ý khi xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng

Ngày 29/3/2017, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã có văn bản số 19/2017/TGYK-TĐ lưu ý các đơn vị trực thuộc về một số nội dung chính của Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 Hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.
Theo đó, đối tượng áp dụng là Chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình xây dựng và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xác định dự toán chi phí bảo trì thực hiện bảo trì công trình xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách.
Về định mức tỷ lệ phần trăm (%) chi phí thực hiện các công việc bảo trì định kỳ hàng năm:
Đơn vị tính: %

STT

Loại công trình

Định mức (t)

1

Công trình dân dụng

0,08 ÷ 0,1

2

Công trình công nghiệp vật liệu xây dựng, công trình công nghiệp nhẹ

0,06 ÷ 0,1

3

Công trình hạ tầng kỹ thuật

0,18 ÷ 0,25

4

Công trình giao thông trong đô thị trừ công trình đường sắt, công trình cầu vượt sông và đường quốc lộ

0,2 ÷ 0,4

Trên cơ sở đó, chi phí thực hiện các công việc bảo trì định kỳ hàng năm được xác định bằng định mức tỷ lệ phần trăm (%) trong bảng trên theo công thức:
CBTHN= t x (CXD + CTB)
Trong đó :
CBTHN : Chi phí bảo trì định kỳ hàng năm của đối tượng công trình cần bảo trì
t: tỷ lệ phần trăm (%) được xác định theo bảng trên
CXD, CTB : Chi phí xây dựng, chi phí thiết bị của dự án được tính theo suất vốn đầu tư của công trình cùng loại và cùng cấp tại thời điểm lập kế hoạch bảo trì công trình.
Nội dung cụ thể các đơn vị tham khảo tại Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng (http://www.xaydung.gov.vn/web/guest/home/-/legal/2pBh/vi_VN/18/349144)./.
Ban Thẩm định
Tìm theo ngày :

Khách online:2679
Lượt truy cập: 13060179