12/04/2017 00:00
Xem với cỡ chữ

Hướng dẫn thẩm quyền phê duyệt dự án lâm sinh vay vốn TDĐT nhà nước

Ngày 05/4/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản số 463/TCLN về việc hướng dẫn thẩm quyền phê duyệt dự án lâm sinh vay vốn TDĐT Nhà nước.

Theo đó, thẩm quyền quyết định đầu tư đối với các dự án lâm sinh vay vốn tín dụng đầu tư nhà nước được quy định:
Thẩm quyền quyết định đầu tư đối với các dự án sử dụng vốn tín dụng đầu tư do Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước; các doanh nghiệp (không phải doanh nghiệp nhà nước) và trong cơ cấu nguồn vốn đầu tư chỉ sử dụng vốn tự có của chủ đầu tư và vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước (không sử dụng vốn ngân sách nhà nước, ngân sách địa phương): Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1030/BKHĐT-TH ngày 22/02/2016 về việc hướng dẫn thực hiện Luật Đầu tư công (đã được NHPT tổng hợp gửi tới các Chi nhánh tại văn bản số 1573/NHPT-TĐ ngày 11/05/2016 về việc hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư dự án vay vốn TDĐT của Nhà nước).
Theo đó, đối với các dự án loại này, doanh nghiệp quyết định đầu tư dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư công và pháp luật về xây dựng.

Ban Thẩm định

Tìm theo ngày :

Khách online:3401
Lượt truy cập: 12778587