29/11/2017 16:44
Xem với cỡ chữ

VDB huy động 4.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ đợt 10 năm 2017

Ngày 28/11/2017, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) có văn bản số 2832/NHPT-CĐKH đề nghị Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam phối hợp tổ chức đấu thầu trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do VDB phát hành.

Phiên đấu thầu trái phiếu này được tổ chức vào ngày 05/12/2017, ngày phát hành trái phiếu 06/12/2017 với tổng khối lượng gọi thầu 4.000 tỷ đồng với các kỳ hạn 10 năm và 15 năm, trong đó trái phiếu kỳ hạn 10 năm có khối lượng gọi thầu 2.000 tỷ đồng, mã trái phiếu BVDB 17270; trái phiếu kỳ hạn 15 năm có khối lượng gọi thầu 2.000 tỷ đồng, mã trái phiếu BVDB 17319.
Lãi suất trái phiếu trong khung lãi suất do Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định. Hình thức đấu thầu kết hợp cạnh tranh lãi suất và không cạnh tranh lãi suất; khối lượng trái phiếu đấu thầu không cạnh tranh lãi suất không vượt quá 30% tổng khối lượng trái phiếu gọi thầu. Phương thức xác định kết quả đấu thầu: đấu thầu đơn giá.
Trái phiếu bán bằng mệnh giá, cao hơn, thấp hơn mệnh giá; được phát hành dưới hình thức ghi sổ hoặc chứng chỉ không ghi tên, được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Tiền gốc trái phiếu được thanh toán một lần bằng mệnh giá khi đến hạn; tiền lãi trả sau, mỗi năm một lần vào ngày trùng với ngày phát hành; lãi trái phiếu được bảo lưu, không tính nhập gốc./.

Đào Huyền

Tìm theo ngày :