22/12/2017 10:56
Xem với cỡ chữ

Đánh giá, nghiệm thu đề tài Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ

Ngày 20/12/2017, tại Hà Nội, Hội đồng Đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ đã họp đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ “Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của Ngân hàng Phát triển Việt Nam” do ban Kiểm tra nội bộ chủ trì thực hiện.

Tham gia buổi họp, ngoài một số thành viên Hội đồng tư vấn và đơn vị chủ trì thực hiện đề tài còn có một số chuyên gia của VDB trong lĩnh vực chuyên môn của đề tài.
Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đã đưa ra các nhận xét, đánh giá về nội dung và sản phẩm nghiên cứu của đề tài. Về cơ bản, các thành viên Hội đồng đều nhất trí đánh giá đề tài có tính khoa học và giá trị thực tiễn cao. Hội đồng nghiệm thu xếp loại đề tài ở mức đạt và đưa ra một số kiến nghị các vấn đề để nhóm thực hiện đề tài cần hoàn thiện trước khi nghiệm thu đề tài.
Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ sớm được ứng dụng vào thực tiễn góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của NHPT, đặc biệt trong giai đoạn chuyển đổi cơ cấu, mô hình hoạt động hiện nay.

Phòng NCKH và TBMTrung tâm Đào tạo và NCKH

Tìm theo ngày :

Khách online:6741
Lượt truy cập: 8698617