15/01/2018 10:40
Xem với cỡ chữ

Công bố thông tin phục vụ công tác phát hành trái phiếu Chính phủ bảo lãnh 2018

Ngày 12/01/2018 Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) có công văn số 80/NHPT-CĐKH gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố thông tin về hoạt động năm 2016, 2017 theo quy định công bố thông tin tại Thông tư số 99/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh.

Theo đó, các thông tin công bố hoạt động của VDB: dư nợ tín dụng năm 2016 là 300.383 tỷ đồng, dư nợ tín dụng năm 2017 là 283.972 tỷ đồng.
Các chỉ tiêu phát hành trái phiếu của VDB trong năm 2016 và 2017, cụ thể như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017
Khối lượng phát hành 21.479 25.145
Trả gốc 22.840 25.145
Trả lãi 11.377 10.264
Số dư 126.291 126.291

Kế hoạch phát hành trái phiếu Quý I/2018 được Chính phủ bảo lãnh của VDB theo công văn số 17828/BTC-TCNH ngày 29/12/2017  của Bộ Tài chính về hạn mức phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh Quý I/2018; theo đó, hạn mức tạm thời tối đa là 3.790 tỉ đồng./.

Hoàng Vũ, theo Công văn 80/NHPT-CĐKH
 

 

Tìm theo ngày :

Khách online:13999
Lượt truy cập: 9508988