31/01/2018 11:00
Xem với cỡ chữ

Xác định giá bán điện bình quân năm 2018 đối với các dự án thủy điện nhỏ

Ngày 24/01/2018, Bộ Công Thương có Quyết định số 341/2018/QĐ-BTC về việc ban hành Biểu giá chi phí tránh được năm 2018 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018.

Biểu giá chi phí tránh được năm 2018 (ban hành kèm theo Quyết định số 341/2018/QĐ-BCT) được áp dụng bắt buộc trong mua bán điện năng của nhà máy thủy điện nhỏ đấu nối với lưới điện quốc gia đáp ứng đủ các điều kiện áp dụng biểu giá theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 32/2014/TT-BCT ngày 09/10/2014 và Điều 1 Thông tư số 06/2016/TT-BCT ngày 14/6/2016;
Đơn vị điện lực khi áp dụng Biểu giá chi phí tránh được năm 2018 phải áp dụng hợp đồng mua bán điện theo hợp đồng mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ quy định tại Thông tư số 32/2014/TT-BCT ngày 09/10/2014;
Biểu giá chi phí tránh được năm 2018 chưa bao gồm thuế tài nguyên nước, thuế GTGT, tiền dịch vụ môi trường rừng và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Bên mua có trách nhiệm thanh toán cho Bên bán thuế tài nguyên nước, thuế GTGT, tiền dịch vụ môi trường rừng và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.
Tỷ lệ tăng giá bán điện
Qua đối chiếu với Biểu giá chi phí tránh được năm 2017 (ban hành kèm theo Quyết định số 5106/QĐ-BCT ngày 29/12/2016 của Bộ Công Thương) giá mua điện các miền, mùa, giờ của năm 2018 có sự thay đổi. Căn cứ vào Biểu giá chi phí tránh được năm 2018, Ban Thẩm định tóm tắt giá bán điện bình quân theo từng miền năm 2018 và giá bán điện bình quân 3 miền năm 2018 (bảng tính kèm theo).
Giá bán điện bình quân theo từng miền Bắc, miền Trung, miền Nam năm 2018 lần lượt là: 1.082,89 đ/kwh; 1.080,83 đ/kwh; 1.106,73 đ/kwh tăng tương ứng 2,10%; 2,14%; 1,58% so với giá bán điện bình quân từng miền năm 2017;
Giá bán điện bình quân 3 miền năm 2018 là 1.090,15 đ/kwh tăng 1,935% so với giá bán điện bình quân 3 miền năm 2017.

Ban Thẩm định VDB

Tìm theo ngày :

Khách online:2420
Lượt truy cập: 13059751