24/04/2018 16:47
Xem với cỡ chữ

Công bố thông tin về hoạt động năm 2017 và phát hành trái phiếu năm 2018 của NHPT

Ngày 24/4/2018, NHPT đã có công văn số 756/NHPT-CĐKH gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 99/2015/TT-BTC.

Theo đó, Ngân hàng Phát triển Việt Nam gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội thông tin về hoạt động trong năm 2017 và công tác phát hành trái phiếu trong năm 2018 của NHPT như sau:
- Dư nợ tín dụng năm 2017:  283.971 tỷ đồng
Kế hoạch thanh toán gốc, lãi trái phiếu theo quý của NHPT trong năm 2018:

STT

 

Tháng

Tổng

                    Trong đó

            Gốc

         Lãi

1

Quý I

7.120

3.790

3.330

2

Quý II

3.507

1.754

1.753

3

Quý III

4.112

3.231

881

4

Quý IV

19.303

15.655

3.648

         Tổng

34.042

24.430

9.612

Đơn vị: tỷ đồng

Kế hoạch phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh năm 2018 của NHPT và văn bản thông báo của Bộ Tài chính về hạn mức phát hành năm. Hiện nay, Thủ tướng chưa có quyết định giao chỉ tiêu kinh tế xã hội, trong đó có hạn mức phát hành trái phiếu năm 2018, nên Bộ Tài chính chưa ban hành văn bản thông báo kế hoạch phát hành trái phiếu trong năm 2018 cho NHPT. Do vậy, NHPT sẽ cung cấp thông tin bổ sung sau khi nhận được văn bản của Bộ Tài chính.

Đào Huyền, theo Công văn số 756/NHPT-CĐKH

Tìm theo ngày :

Khách online:12973
Lượt truy cập: 9507468