18/05/2018 09:36
Xem với cỡ chữ

Hợp đồng cho vay vốn ODA Chương trình giáo dục đào tạo nghề tại Đồng Nai

Ngày 17/5/2018, Chi nhánh NHPT Đồng Nai và Trường Cao đẳng Cơ giới và Thuỷ lợi tổ chức Lễ ký hợp đồng cho vay lại vốn nước ngoài, hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai đối với dự án Chương trình cải cách giáo dục kỹ thuật và đào tạo nghề - Trung tâm giáo dục kỹ thuật và đào tạo nghề xanh chất lượng cao.

Dự án có tổng mức vốn đầu tư gần 282 tỷ đồng, vốn vay ODA của Chính phủ Đức (Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW)): 9.100.000 EUR tương đương 226 tỷ đồng (trong đó 90% số vốn ODA được cấp phát qua Kho bạc và 10% cho vay lại qua NHPT), vốn đối ứng 56 tỷ đồng. Số tiền NHPT đồng ý cho Trường Cao đẳng Cơ giới và Thuỷ lợi vay lại theo hợp đồng là tối đa tương đương 910.000 EUR (10% vốn vay ODA).
 Với hợp đồng vừa ký kết, đến nay chi nhánh NHPT Đồng Nai đang quản lý 04 khách hàng, 07 dự án vay vốn nước ngoài với tổng số dư nợ khoảng 1.756 tỷ đồng.

Hoàng Hữu Hùng – VDB Đồng Nai

Tìm theo ngày :