09/08/2018 10:51
Xem với cỡ chữ

Rà soát chính sách tín dụng trong nông nghiệp tại NHPT

Ngày 08/8/2018, tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT), nhóm chuyên gia tư vấn của Viện Tài chính vi mô và phát triển cộng đồng đã có buổi làm việc với NHPT để rà soát chính sách tín dụng trong nông nghiệp.

Tại buổi làm việc, đại diện Ban Chính sách phát triển và các đơn vị liên quan đã cung cấp cho các chuyên gia tư vấn thông tin về hoạt động cho vay của NHPT đối với lĩnh vực nông nghiệp.
Đại diện các đơn vị thuộc NHPT cũng đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc khi triển khai chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, qua đó nêu lên một số đề xuất, kiến nghị về việc sửa đổi cơ chế, chính sách nhằm nâng cao hiệu quả cho vay của NHPT đối với lĩnh vực này.
Được biết, nông nghiệp và phát triển nông thôn là lĩnh vực có nhiều dự án hiện đang vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước và vốn ODA tại NHPT. Trước đó, NHPT cũng đã cung cấp nhiều khoản tín dụng cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh này thông qua nghiệp vụ cho vay xuất khẩu, bảo lãnh vay vốn ngân hàng thương mại và hỗ trợ sau đầu tư.
Kết quả làm việc với NHPT sẽ giúp Viện Tài chính vi mô và phát triển cộng đồng có thêm những thông tin cần thiết để tư vấn cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng như Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có những thay đổi cần thiết trong chính sách tín dụng nhằm hỗ trợ vốn tốt hơn cho các doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm nông nghiệp hoặc hoạt động trên địa bàn nông thôn./.

Ban Chính sách phát triển

Tìm theo ngày :