06/09/2018 16:26
Xem với cỡ chữ

Phát hành Tài liệu sinh hoạt chi bộ trên Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối

Từ 01/9/2018, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương sẽ biên soạn Tài liệu sinh hoạt chi bộ hằng tháng và đăng tải trên chuyên mục “Bản tin sinh hoạt Chi bộ” trên Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối (www.doanhnghieptrunguong.vn) vào ngày 30 hằng tháng.

Theo đó, tài liệu sinh hoạt Chi bộ gồm các nội dung:
1. Tình hình thời sự, chính trị nổi bật trong nước
2. Tin hoạt động của Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc;
3. Tin tham khảo;
4. Các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; thông tin chỉ đạo, định hướng của Đảng ủy Khối.
Với hình thức phát hành trên, căn cứ Tài liệu của Đảng ủy Khối và chỉ đạo, định hướng của cấp ủy cấp trên, đưa vào nội dung sinh hoạt hằng tháng sẽ góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thống nhất nhận thức, tư tưởng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối.

PV

Tìm theo ngày :

Khách online:7975
Lượt truy cập: 8700493